Igazgatóság - Hírek 2024-03-06


Tisztelt Haszonbérlő Gazdálkodók!
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) 2024. évben megkezdte a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 20/B. § (1) bekezdése szerint természetvédelmi kijelölési eljárások előkészítését.

A vonatkozó jogszabályok értelmében:

A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a vagyonkezelésében lévő, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet természetvédelmi kijelölés útján akkor adhatja haszonbérbe, ha a használati jogosultságot szerző fél

a) a használatba adni tervezett földterület vagy annak területi mértékben meghatározott minimum 80%-a tekintetében földhasználónak vagy volt földhasználónak minősül;

b) a természetvédelmi kijelölés alapjául szolgáló jogviszonyt érintően, a kijelölést megelőző 3 éven belül, szerződésszegést nem követett el;

c) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel szemben 120 napot meghaladó tartozással nem rendelkezik, továbbá nem merül fel vele szemben a 19. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;

d) felelősségét 3 éven belül természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerősen nem állapították meg és vele szemben a kijelölést megelőző 3 éven belül természetvédelmi bírság nem került kiszabásra;

e) büntetőjogi felelősségét a kijelölést megelőző 7 éven belül környezetkárosítás vagy természetkárosítás bűntette miatti jogerős ítélet nem állapította meg;

f) felelősségét a kijelölést megelőző 5 éven belül a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításával kapcsolatos jogsértő magatartás miatt jogerős hatósági elmarasztaló, illetve bírságot kiszabó jogerős döntés nem állapította meg; és

g) legeltetéses hasznosítást igénylő föld vonatkozásában legalább 3 éve rendelkezik a természetvédelmi érdekeknek megfelelő területfenntartást, -gondozást és ezzel a természetvédelmi kezelés ellátását is biztosító, legeltethető állatállománnyal.

 

A jogszabály rendelkezései szerint a természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbe adás időtartama legfeljebb 25 év lehet.

A haszonbérleti díj összege 4000 Ft/AK/év, azzal, hogy rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészlet, illetve alrészlet esetében a haszonbérleti díj nem haladhatja meg a 32 000 Ft/hektár/év összeget. Művelés alól kivett terület esetében a haszonbérlet ellenértékének számításakor a környező, a kivett terület valós használatával megegyező művelési ágú ingatlanok AK értékének átlagát kell alapul venni, azzal, hogy a haszonbérleti díj nem haladhatja meg a 32 000 Ft/hektár/év összeget.

Az igazgatóság az érintettek jelentős számára tekintettel a természetvédelmi kijelölés kezdeményezéséről szóló értesítőket várhatóan 2024. március 22. napjától folyamatosan tervezi kiküldeni. Az értesítő levél részletesen tartalmazza majd a természetvédelmi kijelölés feltételeinek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat, illetve a benyújtandó igazoló dokumentumokat.

A haszonbérleti szerződések hatékony előkészítése érdekében kérjük, hogy amennyiben a földrészlet tekintetében a jövőre nézve haszonbérleti szándéka fennáll, és elfogadja az igazgatóság természetvédelmi kijelölésre vonatkozó kezdeményezését - az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül - mihamarabb nyilatkozzon a természetvédelmi kijelölés feltételeinek való megfelelésről, és nyújtsa be az ezeket igazoló dokumentumokat.

Azokban az esetekben, ahol nem kerül sor kijelölésre, ott az Igazgatóság az adott területet a továbbiakban vagyonkezelőként maga hasznosítja, vagy nyilvános pályáztatás útján adja a későbbiekben haszonbérbe.

 

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

  • a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
  • a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról szóló 2/2023. (VII.3.) AM utasítás
  • a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet