Támogatók

Lézerszkennelés felmérés

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban”[KEOP-7.3.1.2./09-2009-0015] és a „Hortobágy-folyó és vízrendszerének ökológiaicélú vízutánpótlása” [KEOP-7.3.1.2./09-2010-0006] tárgyú projekttel érintett területekkb. 400 km2 lézerszkenneléses és légifelvételes felmérése. A nyertes ajánlattevőáltal leadandó anyagok:- lézerszkennelt pontok ASCII vagy LAS formátumban,- digitális terepmodell (DTM),- hiperspektrális felvételek,- digitális, színes ortofotók,- digitális hőkamerás ortofotók,- felületelemzési jelentés a lőtér területéről,- földi kiegészítő mérések,- kontroll mérések adatai minimum 3 területről.A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az adatok feldolgozásához kapcsolódótérfogat-számítási feladatok (bombatölcsérek és mesterséges felszíni formáktérfogatának számítása) betanításáról az ajánlatkérő munkatársainak.A feladatok pontos meghatározására az Ajánlat-kiírási dokumentációban kerül sor.

KategóriaLeírásLetöltés
Lézerszkennelés felmérés

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában