Támogatók

Tervezési feladatok

I. részajánlat Az ajánlatkérő az ,,Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” [KEOP-7.3.1.2./09-2009-0016] tárgyú pályázata (projekt) előkészítő szakaszában műszaki tanulmányterv (előtanulmány) és a kiviteli tervek elkészítése. A műszaki tanulmányterv készítése során meg kell vizsgálni a tervezett tájrehabilitáció főbb jellemzőit, feltételeit, el kell végezni az esetlegesen élő vízjogi engedéllyel rendelkező vízi létesítmények számbavételét, a beavatkozási helyek pontos lehatárolását, szükség esetén a területhasználókkal történő konzultációk lebonyolítását. A nyertes ajánlattevőnek műszaki kiviteli tervet kell készítenie az ajánlatkérő Hortobágy, Tiszafüred, Püspökladány és Nádudvar települések közigazgatási határában található külterületi pusztáin lévő, a természetes élőhelyeket feldaraboló, használaton kívüli egykori árasztásos gyep öntözőrendszerek és rizsrendszerek műszaki létesítményeinek (vegyes keresztszelvényű gát- és csatorna rendszereinek, műtárgyainak) megszüntetésére és az eredeti terepfelszín és vízlefolyási viszonyok helyreállítására. Tervezési feladat: részletes kiviteli terv szintű műszaki tervezés, geodéziai felmérések készítése, az egykori öntözőrendszerek földműveinek tereprendezése, a műtárgyak megszüntetése, törmelékre bontása, elhelyezése. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi majd az illetékes hatóságokkal a szükséges egyeztetések lefolytatása. Az érintett tervezési terület összesen mintegy 6.500 ha, kb. 200 km hosszú gát- és csatornarendszer elbontása szükséges. A kiviteli a terveket 10 példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 2 példányban kell biztosítani. II. részajánlat Az ajánlatkérő „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban” [KEOP-7.3.1.2./09-2009-0015] tárgyú pályázata (projekt) előkészítő szakaszában a terület rekultivációját megalapozó vízjogi létesítési engedélyes, bontási engedélyes és kiviteli tervezési dokumentáció elkészítése. A tervezési feladat: földegyenleg számítás, tereprendezés (bombatölcsérek betemetése), anyagnyerő helyen történő földmunkák, ideiglenes kiszolgáló út kialakítása, volt laktanya épület bontása, törmelék elhelyezés megtervezése. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyes tervek elkészítése, a szükséges hatósági egyeztetések lebonyolítása, a szükséges engedélyek (környezetvédelmi, vízjogi létesítési, bontási engedély) beszerzése, kiviteli tervek elkészítése. A tervezési feladatok elvégzéséhez a megrendelő a tervező rendelkezésére bocsátja a lézerszkennelés felmérés eredményeit. Az érintett tervezési terület összesen mintegy 1400 ha. A bombatér kiszolgáló területein (a laktanya területe és a megfigyelő torony környezete) becsléseink szerint 14.000 lm3 mennyiségű hagyományos szerkezetű, egyszintes épületek és 2100 lm3 mennyiségű hagyományos szerkezetű, háromszintes irányítótorony épület romba bontását kell végrehajtani. A kiviteli a terveket 10 példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 2 példányban kell biztosítani. III. részajánlat Az ajánlatkérő „Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén” [KEOP-7.3.1.2/09-2009-0011] tárgyú pályázata (projekt) előkészítő szakaszában Fekete-rét mocsár rekonstrukcióhoz kapcsolódóan az engedélyes és a kiviteli tervezési dokumentáció elkészítése. Tervezési feladat: engedélyes és részletes kiviteli terv szintű műszaki tervezés, mederrendezéshez, partvonal kialakításhoz kapcsolódó földmunkákra, a szükséges felmérések elkészítése. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyes tervek elkészítése, szükséges hatósági egyeztetések lebonyolítása, az engedélyek beszerzése, a kiviteli tervek elkészítése. Az érintett tervezési terület összesen mintegy 500 ha, ebből beavatkozással érintett mintegy 10 ha. A kiviteli a terveket 10 példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 2 példányban kell biztosítani. Mindegyik részajánlat tekintetében a terveknek meg kell felelniük az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló, az akkor hatályos rendeletben vagy a Kbt-ben foglaltaknak. Az elvégzendő feladatok részajánlatonkénti pontos meghatározása az Ajánlat-kiírási dokumentációban található.

KategóriaLeírásLetöltés
Tervezési feladatok

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában