Támogatók

Projekt előkészítő tanulmányok készítése

I. részajánlat Az ajánlatkérő „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban” [KEOP-7.3.1.2./09-2009-0015] tárgyú pályázatához kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció készítése.

II. részajánlat Az ajánlatkérő "Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén” [KEOP-7.3.1.2/09-2009-0011] tárgyú pályázatához projekt előkészítő tanulmány elkészítése a pályázat részét képező kunhalmok és löszgyepek rehabilitációjához kapcsolódóan. 

III. részajánlat Az ajánlatkérő "Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén” [KEOP-7.3.1.2/09-2009-0011] tárgyú pályázatához előzetes vizsgálati dokumentáció készítése a Fekete-rét mocsár részleges rekonstrukciójához kapcsolódóan.

KategóriaLeírásLetöltés
Projekt előkészítő tanulmányok készítése

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában