Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Szezonális/Kiemelt ajánlataink
Hortobágy és környéke
HNP LátogatóközpontDarvak VilágaCsárdák útja (kiállítások)Hortobágyi VadasparkHortobágy-halastavi KisvasútHortobágyi Vonuláskutató ÁllomásHortobágyi Csillagoségbolt-parkTanösvények, látogatható területek, látogatási szabályzatKultúrtörténeti, építészeti értékekVezetett túrákMátai Ménes és szekérprogramPusztai ÁllatparkHNP Szállás - Fecskeház Erdei Iskola
Igazgatóság egyéb bemutatóhelyei
Tiszakürti ArborétumTisza-tavi Vízi SétányBátorligeti ŐslápmúzeumKölcsey-Kende Kúria KastélykiállításNagyiváni TájházTanösvények
Egyéb programok, látnivalók
Egyéb látnivalók, programtippek HortobágyonTisza-tóTiszavirágzás
Túrázás a Hortobágyon
LóhátonKerékpárralSzekérenCsónakkalGyalogLátogatási szabályzatNemzeti parki belépőkártya
E-book (PDF)
Hortobágy-halastavi tanösvényMalomházi tanösvénySzálkahalmi tanösvényEgyek-pusztakócsi mocsarak Górési tanösvény
Hírlevél
Általános tájékoztatóHírlevél_2018. június
Online jegyvásárlás
Összes programHortobágyi Vadaspark
Túravezetés és túraszervezés szabályai a HNPI területein

Túravezetés és túraszervezés szabályai a HNPI területein

 (Útmutató túraszervezést üzletszerűen végzőknek)

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának

1. sz. melléklete

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egységes rend szerint teszi lehetővé utazásszervezéssel foglalkozó cégek, vállalkozások, magánszemélyek (együttesen: Túraszervezők) számára az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek látogatását.

A Túraszervezők az alábbi feltételekkel folytathatják tevékenységüket az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területeken:

1. Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein csoportok vezetése a természetvédelmi, tájképi és kulturális értékek bemutatása, ill. fotózási céllal kizárólag az Igazgatóság hozzájárulásával lehetséges. A hozzájárulás megszerzésének feltétele érvényes Hortobágyi illetve Tisza-tavi túravezető igazolvány (továbbiakban: ökotúra-vezetői igazolvány) megszerzése és az Általános Látogatási Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak maradéktalan betartása és betartatása.

2. A Tisza-tavon a vonatkozó jogszabályok betartásán túl nincs szükség HNPI vagyonkezelői hozzájárulás beszerzésére. A vízi közlekedés és túrázás szabályait a Tisza-tavon a Látogatási Szabályzat 8. sz. melléklete írja le.

3. Igazgatóság külön szabályozza a lovas túrázást, fogatos közlekedést. Ennek részleteiről a Látogatási Szabályzat 6. és 7. sz. mellékletében foglaltak adnak tájékoztatást.

4. Az Igazgatóság területein elkövetett károkozásért a Túraszervező a csoport minden tagja után teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

5. Amennyiben a jelen Szabályzatban és a megkapott visszaigazolásban írtakat a Túravezető, vagy a szervezésében érkező Látogató megsérti, úgy a Túravezető végleg kizárja magát a későbbi túravezetés lehetőségéből az érintett területeken, továbbá hatósági eljárás kezdeményezését vonhatja maga után a kifogásolt magatartás.

6. Az a Túraszervező, akinek legalább kettő (2) Túravezetője sértette már meg a Szabályzatban és/vagy a kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltakat, végleg kizárja magát a túraszervezési tevékenységből az Igazgatóság illetékességi területén.

7. Egyéni, vagy nem szakvezetővel érkező csoportok látogatására a Szabályzat rendelkezései érvényesek.

8. Ökotúra-vezető igazolványt az Igazgatóság által meghirdetett túravezetői tanfolyamon sikeres vizsgát tett túravezetők kaphatnak, miután a tanfolyami feltételeket és a vizsgakövetelményeket maradéktalanul teljesítették.

9. Az ökotúra-vezető igazolvány a kiállítás napjától 2 évig érvényes, és legfeljebb 3 ízben meghosszabbítható egy-egy évre a megszerzést követő 5 éven belül. A meghosszabbítást minden esetben tárgyév március 15-ig kell kezdeményeznie a kérelmezőnek. A meghosszabbítás feltétele a látogatási szabályzat betartása és a hosszabbítási díj megfizetése. 5 év elteltével új ökotúra-vezető igazolvány csak a Hortobágyi, illetve Tisza-tavi túravezetői tanfolyam újbóli sikeres elvégzésével lehetséges.

10. Szakvezetés kizárólag előzetes hozzájárulás alapján, és a megállapított díjak előzetes megfizetése mellett végezhető.

11. A Túravezetőnek szakvezetés közben mindig magánál kell tartania érvényes ökotúra-vezető igazolványát, és a belépésre jogosító dokumentumokat (vagyonkezelői hozzájárulás, nemzeti parki belépőkártya, keretszerződés másolata, stb.), valamint ellenőrzés esetén kérésre felmutatnia. E kötelezettség megszegése a 5. pontban foglalt következményeket vonja maga után.

12. A vagyonkezelői hozzájárulást a Túraszervező kérelmére az Igazgatóság állítja ki. A kérelem – mely nyomtatvány formájában az Igazgatóság honlapjáról is letölthető (11.sz. melléklet) – kiállításához szükséges az alábbiakat közölni:

a.              a túraszervező cég nevét, címét, számlázási címét, fax és telefonszámát, valamint e-mail címét;

b.             a túravezető nevét és elérhetőségét a túra során (mobiltelefon számát), a túravezető igazolványszámát;

c.              a látogatás célját (pl. mely faj, fajcsoport, élőhely vagy természeti jelenség megfigyelését tervezik);

d.             a felkeresni kívánt terület pontos megnevezését (pl. valamely puszta neve, lovastúra útvonal száma);

e.              a látogatás pontos idejét, időtartam megjelöléssel (pl. 2012. március 21-én 10.00-17.40 között);

f.              a csoport létszámát;

g.             a túra jellegét, használni kívánt közlekedési eszköz nevét (pl. kerékpáros, gyalogos, lovas, gépjárműves).

13. A csoport vezetéséhez legkésőbb a tervezett időpont előtt 15 nappal kell a hozzájárulást megkérni. A kérelmeket az Igazgatóság Oktatási és Turisztikai Osztálya a Természetvédelmi Őrszolgálat bevonásával bírálja el. Pozitív elbírálást követően a bejelentési adatok alapján a hirdetményben közzétett árszabás felhasználásával kerül megállapításra a befizetendő díj.

14. Túraszervező az Igazgatósággal éves keretmegállapodást köthet, melynek előnyeiről e Szabályzat 15. pontja rendelkezik.

15. Az éves keretmegállapodás esetén jelen Szabályzat az alábbi eltérésekkel érvényes:

a.              Éves keretmegállapodás – mely egyben a tárgyévi vagyonkezelői hozzájárulás is – megkötésére minden év november 1.-  december 15. között van lehetőség.

b.             Éves keretmegállapodásban kerül rögzítésre az évszakos korlátozással védett területek, ill. a látogatható területek neve, a kapcsolattartás módjai mindkét fél részéről, a díjfizetés rendje, a látogatás előre jelzésének rendje, továbbá a belépőkártya díja, valamint az egyéb szolgáltatások árai.

c.              Éves keretmegállapodást kötő Túraszervező tárgyév január 15-ig köteles írásban közölni Igazgatósággal az éves tervezett túranaptárát (az Igazgatóság területeire vonatkozóan). A túranaptárban kell megadnia a tervezett túráinak célját, a felkeresni kívánt terület(ek) nevét, a látogatás pontos időpontját és időtartamát.

d.             Az éves keretmegállapodást kötő cég a csoportlétszámtól független díjfizetésre kötelezett, mely átalánydíj formájában kerül megállapításra minden évben. Ennek értelmében a befizetendő díj mértéke nem függ a mindenkori csoportlétszámtól és a megfizető Túraszervezőt egyaránt feljogosítja az Igazgatóság működési területén lévő tanösvényeken és azon kívül szervezett csoportjaival történő belépésre – egyéb feltételek érvényesülése mellett.

e.              A megállapodásban rögzített éves díjat minden tárgyévben január 15-ig kell megfizetni Igazgatóság bankszámlájára történő utalással.

f.              A csoportérkezést megelőző bejelentési kötelezettség lerövidül, a túra tervezett időpontja előtti 24 órára korlátozódik, és már csak az alábbi adatokat köteles megadni:

                                  i.              csoport vezetőjének adatai (túravezetői igazolvány száma) és terepi elérhetősége (mobil telefonszám);

                                ii.              felkeresni kívánt terület;

                              iii.              eltölteni kívánt napok száma.

g.             Az Igazgatóság azon területein, élőhelyein, ahol általános érvényű a kötelezettség az őri jelenlétet illetően, az éves keretmegállapodással rendelkező Túraszervezőnek egyedileg felmentés adható ezen kötelezettség alól.

h.             Túraszervező köteles biztosítani évente legalább egy alkalommal, előre egyeztetett módon és időpontban, hogy az Igazgatóság vendégeit díjtalanul vezesse, számukra a megfelelő szakmai felügyeletet biztosítsa.

16. Kizárólag éves keretmegállapodás formájában van lehetőség a nem tanösvényi területekre nemzeti parki munkatárs személyes jelenléte nélkül csoporttal belépni. Túraszervező cég, éves keretmegállapodás nélkül csak abban az esetben végezheti tevékenységét, ha rendelkezik vizsgázott Hortobágyi túravezetővel (akár szerződéses kapcsolatban is). Ebben az esetben az Igazgatóság nyilvánosan látogatható tanösvényein jogosult csoportok vezetésére, de amennyiben ezen tanösvényeken kívüli területeken szeretnének csoportot vezetni, minden esetben kötelező a nemzeti parki munkatárs, vezető jelenléte. A tanösvényeken történő szakvezetés esetén is maradéktalanul teljesülnie kell a Szabályzatban foglaltaknak, továbbá kötelező a vizsgázott szakvezető és/vagy az Igazgatóság munkatársa általi szakvezetés biztosítása. Ilyen esetekben a Túraszervező részére a bejelentési kötelezettségek, és a túravezetés szabályai jelen melléklet előírásai szerint betartandók. Éves keretmegállapodással nem rendelkező Túraszervezőnek tudomásul kell vennie, hogy az Igazgatóság munkatársainak rendelkezésre állása korlátozott, ezért minden esetben előzetes egyeztetés szükséges szakvezetés biztosításához, és az Igazgatóság fenntartja magának a jogot, hogy csak szabad kapacitásának terhére tud csoportokat fogadni, kíséretüket, szakvezetésüket biztosítani. A csoportkísérés, szakvezetés díját és költségeit Túraszervező a megállapított egyéb díjakkal együtt előre köteles megfizetni. Amennyiben a csoport fogadását Igazgatóság nem tudja biztosítani, az írásos visszaigazolásban azt jelzi. Az ilyen okból meghiúsult csoportvezetésért Túraszervező semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt az Igazgatósággal szemben. Személyes közreműködésre jogosultak az Igazgatóság részéről a Természetvédelmi Őrszolgálat és az Oktatási és Turisztikai Osztály munkatársai.

17. A megállapított díjat Túraszervező legkésőbb a túra megkezdése előtt 5 nappal az Igazgatóság bankszámlájára átutalja – kivéve éves keretmegállapodás esetén –, vagy készpénzben a túra megkezdése előtt a nemzeti park Látogatóközpontjába, vagy a Hortobágy-halastavi Kisvasút jegypénztárába befizeti. A befizetés tényét Túraszervezőnek hitelt érdemlően kell igazolnia (banki kivonat másolata a terhelés teljesülésének tényéről, készpénzes fizetés esetén bizonylattal) és ellenőrzés esetén kérésre felmutatnia.

18. Az Igazgatóság egyes területek látogatása esetén – tanösvényeken kívüli területen is – előírhatja nemzeti parkos szakvezető kötelező jelenlétét. Túraszervező is kérheti nemzeti parkos szakvezető közreműködését, amit az Igazgatóság szabad kapacitása függvényében teljesíteni igyekszik.

19. Az Igazgatóság területén működő, érvényes ökotúra-vezetői igazolvánnyal rendelkező vállalkozások, magánszemélyek aktuális listáját az Igazgatóság évente közzéteszi honlapján.

20. Túraszervező vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmét kizárólag írásban terjesztheti elő az igazgatónak címezve, és az Igazgatóság Oktatási és Turisztikai Osztályának elküldve az 52/589-321 fax számra, vagy a hnp@hnp.hu és az info@hnp.hu e-mail címre egyidejűleg küldött elektronikus levél formájában.

21. Az éves keretmegállapodással rendelkező Túraszervezők bejelentési kötelezettségére, ill. az eseti jellegű hozzájárulás iránti kérelem benyújtására alkalmas formanyomtatványt a Szabályzat 15. és 11 sz. melléklete tartalmazza, és letölthető az Igazgatóság honlapjáról (www.hnp.hu).

22. A csoportvezetési, illetőleg szakvezetési igény beérkezését követően a Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársainak bevonásával megtörténik a kérelem elbírálása, továbbá a kérelmező írásos megkeresésére történő visszaigazolás, mely egyben az alkalmi vagyonkezelői hozzájárulás is (formája megismerhető a 12. sz. mellékletből). Az elbírálás során a természetvédelmi érdekek figyelembe vételével ideiglenes látogatási korlátozás is kiadható, akkor is, ha a terület szabadon látogatható. A korlátozás elrendelése vagy a www.hnp.hu honlapon kerül kihirdetésre, vagy egyedileg közölhető a látogatási kérelemre adott visszaigazolásban. A korlátozás (pl. aktuális vonuló madár éjszakázó helyére, melynek látogatók általi zavarása természetvédelmi szempontból nem megengedhető) a meghirdetéstől visszavonásig érvényes. Ilyen esetekben kártérítési kötelezettsége az Igazgatóságnak nincs.

23.  A csoport érkezéséről, valamint a csoportot kísérő Túraszervező személyéről az Oktatási és Turisztikai Osztály értesíti az illetékes tájegységvezetőt és természetvédelmi őr(öke)t.

24. A hozzájárulással rendelkező köteles a hozzájárulást magánál tartani és ellenőrzés esetén kérésre felmutatnia. Ellenőrzésre jogosultak az Igazgatóság (arcképes igazolvánnyal rendelkező) munkatársai.

25. Jelen szabályozás az Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzatával és annak mellékleteivel együtt érvényes, mely a nemzeti park látogatásához nélkülözhetetlen magatartási szabályokat rögzíti, és az Igazgatóság honlapján megtekinthető.

26. A Malomházi és Mátai bemutatóterületre kizárólag külön megállapodással lehet csoportokat vezetni.

27. A Tisza-tavi Vízi Sétányon kizárólag az üzemeltető vezethet csoportokat.

28. Díjfizetési tájékoztató

Az Igazgatóság bankszámlaszáma: 10034002-01743654-00000000

A díjszámítás alapja a kihirdetés évében (9. sz. melléklet):

a. az Igazgatóság szabadon – túravezető nélkül – látogatható tanösvényeinek látogatása esetén
- hirdetményben évente közzétett nemzeti parki belépőkártya árak

b. az Igazgatóság látogatható tanösvényein kívüli területeket is érintő látogatás esetén
- a legmagasabb árú (vagyis a kombi) nemzeti parki belépőkártya árának 150%-a

c. A természetvédelmi őr, ill. az Igazgatóság munkatársának igénybevétele esetén felmerülő további díjak lehetnek (a jegyek árán felül)

- őri szakvezetés, vagy közreműködés: hirdetményben évente közzétett díjszabás szerint

- terepjáró használata: hirdetményben évente közzétett díjszabás szerint

d. éves keretmegállapodás díja: létszámkorlátozás nélküli átalánydíj; hirdetményben évente közzétett díjszabás szerint

29. Túraszervező befizetéseiről – számlázási adatainak ismeretében – postai küldeményben, utólag kap számlát, vagy kérésre, előzetes bejelentés alapján az Igazgatóság Látogatóközpontjában veheti azt át.

30. A Túraszervező a befizetett díjakért csupán azt a jogot szerzi meg, hogy vendégeit a Szabályzatban meghatározott kötelezettségek megtartásával az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területeire szervezett formában behozhassa, számukra szakvezetett túrát, fotótúrát szervezhessen, ám semmilyen infrastrukturális igényt nem támaszthat az Igazgatósággal szemben.

31. Ökotúra-vezető tanfolyamokra jelentkezni, a tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatást kérni az Igazgatóság Oktatási és Turisztikai Osztályán lehet a következő elérhetőségek egyikén: telefonon +36-52-589-000, elektronikusan oktatas@hnp.hu, vagy a 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9. címen a HNPI Látogatóközpont részére küldött postai levélben.

 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5.

                                                                                            Szilágyi Gábor

                                                                                                 igazgató

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ