Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
Az érmelléki lápvidék természeti értékeinek védelme és az ezt szolgáló létesítményi feltételek kiépítéseA Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonDokumentumok
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti ParkbanRO-HU
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz

ERFA

 

A kedvezményezett neve:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:

"Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz"

A szerződött támogatás összege: 1 311 113 759 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, Hortobágy települések külterületén található egykori bombázólőtér területe máig magán viseli a több évtizedes katonai tevékenység nyomait. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság feladata a bombázó lőtér célterületének és védőzónájának északi és déli részén a tájsebekkel tarkított táj eredetihez hasonló állapotba történő helyreállítása, a bombatér használatából maradt hulladékok összegyűjtése és elszállítása, valamint a teljes tűzszerészeti mentesítése.

„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem” című projektek célja a mocsári és zsombékos élőhelyek kivételével és a védett növényfajok élőhelyeinek kíméletével, a célterületen a felszínen, illetve a felszín alatt található lőszerek és lőszermaradványok feltárása,  szükség szerintihatástalanítása és elszállítása, valamint a veszélyes hulladékok eltávolítása.

A projektek keretében 2 ütemben (északi és déli ütem) összesen 4161,21 hektár bombázással érintett célterület és védőzóna rehabilitálása valósul meg két szakaszban 25%-ban KEOP és 75 %-ban KEHOP forrásból.

A Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel 2015. január 14-én aláírásra került Szolgáltatási szerződés értelmében a tűzszerész alakulat az egykori bombázó lőtér északi részének bombázással érintett, mintegy 570,58 ha-os célterületéből az 1. szakaszban 211,2 ha mentesítése valósult meg a KEOP keretében 2015. június 15-ig.

A déli részének bombázással érintett, mintegy 628,37 ha-os célterületének, valamint annak 1204,39 ha-os védőzónájának tűzszerészeti mentesítésének befejezése és a földmunkavégzés a KEHOP programozási időszak keretében történik. A projekt tervezett befejezése: 2018. május 30. A pályázat keretében az eredeti felszínből kiemelkedő ún. pozitív mesterséges felszínformákat(hangárimitációk, céldombok) elbontjuk. A célterületen becsapódott lövedékek okozta tájsebek betemetése –mintegy 5000 bombatölcsér - a tölcsérekből kirobbant anyag visszaterítésével, valamint a helyben kijelölt anyagnyerő helyekről szállított anyag felhasználásával történik meg a II. szakaszban. A sűrűn bombázott, roncsolt területeken kialakított anyagnyerő helyek a későbbiekben vizes élőhelyként funkcionálnak. A tervezett beavatkozások rövid távú céljai közé tartozik a mintegy 1000 ha-on végzendő földmunkák eredményeként kialakuló növényzetmentes felszíneken az invazív növények térhódításának megakadályozása, a gyomtársulások visszaszorítása szárzúzással és legeltetéssel, mely jó kiindulási alapot jelent a degradáció előtti állapotra jellemző természetközeli gyeptársulások kialakulásához. Jelen pályázat keretében megvalósuló tájképi rehabilitáció elengedhetetlenül szükséges a terület hagyományos, immár polgári hasznosításához, természetvédelmi területként történő kezeléséhez. A teljes körű környezetvédelmi és tűzszerészeti mentesítést követően a jelenleg állami kivett I. besorolású helyrajzi számon levő területeket művelésbe kívánjuk vonni és a későbbiekben legelőként kívánjuk hasznosítani.

„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem” című, projektek az Európai Uniótámogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. május 30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.1-15-2015-00002

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ