Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakaszKözponti KEHOP pályázat
Life pályázatok
Az érmelléki lápvidék természeti értékeinek védelme és az ezt szolgáló létesítményi feltételek kiépítéseA Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. november 20.

 

HORTOBÁGYI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 
Kisvizes élőhelyek ökológiai állapotának javítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
A több mint 350 millió forint értékű beruházás a „Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai költségvetés finanszírozásában valósult meg.
 
A projekt célja a kedvezőtlen természeti állapotok javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme védett természeti területen, illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken.
 
A kisvízterek és más vizes élőhelyek természetvédelmi ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. Értékük a folyószabályozások, lecsapolások és az intenzív mezőgazdaság előtti tájkép maradékainak őrzésében, azok egyedi flóra és fauna elemeiben rejlik. Kisvízterek és vizes élőhelyek (wetlandek) közé soroljuk a szikes tavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- és keményfás ligeterdőket. Ilyen élőhelyek közül nagyon sok található a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Idetartoznak a Bihari-sík szikes tavai, a Tisza-menti ártéri gyepek, mocsarak és holtmedrek, továbbá a hajdúsági és nyírségi lápok, láprétek. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. Számuk a folyószabályozásnak és a belvízlevezetéseknek köszönhetően drasztikus mértékben lecsökkent, a fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota pedig erősen leromlott.
 
A projekt keretében a Közép-Tisza-vidék térségében Tiszajenő: Nagy-rét, Tiszakürt: Csukás-fertő, Pély: Patkós-holtág; az Észak-Nyírség kisvízterei közül Petneháza: Daru-rét, Apagy: Falu-rét, Biri: Nagy-rét, Terem: Dohányos-tanyai-lápok, Piricse: Júlia-liget, Bátorliget: Ősláp, Penészlek: Peces-tó; valamint Dél-Nyírség és Bihari-sík területén Nyírábrány: Hanelek, Kokad: Daru-láp, Hosszúpályi: Kis Fehér-tó, Létavértes: Csohos-tó, Derecske: Nagy-nyomás, Derecske: Bocskoros, Pocsaj: Tövises-legelői-holtmeder rehabilitációja valósult meg.
 
A pályázati projekt eredményeképpen 17 kisvizes élőhelyen és annak környezetében, a tavasszal és nyár elején összegyűlt vizek lassabban szivárognak el, a terület vízkészlete nő, így várhatóan javulni fog az ökológiai állapot. A különböző élőhelytípusok esetében ez a változás mást és mást jelent. A szikes tavak esetében a szikesedési, sófelhalmozódási folyamatok erősödését várjuk, míg a lápok, láprétek és mocsárrétek esetében az élőhelyeken minél tovább történő vízmegtartást, a puha és keményfás ligeterdőkben a mélyfekvésű területeken történő vízmegtartást, az erdő mozaikosságának növelését, és az erdő fáinak vitalitásbeli javulását várjuk.
 
A projekt száma: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009
A pályázat támogatásának összege: 354 337 312 Ft
Kivitelezés időtartama: 2013. 07.15- 2014. 10.31.
Kedvezményezett: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 
Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ